Rudme Friskoles Børnehave og Vuggestue er en lille overskuelig børnehave med knap 20 børnehave- og vuggestuebørn og fire voksne. I vores børnehave lægger vi både vægt på børnenes eget initiativ og leg, men vi inspirerer også børnene med emner til leg. Børnene skal lære at lytte til hinanden og de voksne, så når vi har samling, er fortælling og musik vigtig for os.

Børnehave er indrettet i Smedens Hus, og derfor er børnehaven indrettet som et hyggeligt hjem og ikke en som institution. Vi laver mad til vuggestuebørnene, og børnehavebørnene har madpakker med. Om eftermiddagen får vi frugt. Hos os er er sund fornuft vores pejlemærke, og vi tror på, at forældre bedst selv ved, hvad der skal være i en sund, velsmagende madpakke, så den bliver spist med glæde.

Vi følger årstiden i skoven, som vi bor lige op ad. I vores årshjul indgår højtider og traditioner, som vi afstemmer med årets gang på skolen. Vi har i det hele taget et tæt samarbejde med skolen og har tit skolebørn på besøg i børnehaven – det giver tryghed, at alle kender hinanden.

Der er et tæt samarbejde med friskolen, når vi sender børnene videre på deres færd i skolelivet. Vi synger sammen med skolebørnene til skolens fredagssang, og vi bliver også inviteret over på skolen, når der er teater, udstillinger og andre arrangementer.

Vores pædagogik er beskrevet i vores læreplaner, som godkendes af Fåborg-Midtfyn Kommune.