Venskaber mellem forældre skaber venskaber mellem børn

Vi er 38 familier, som sammen har en skole med SFO, børnehave og vuggestue, og vi er dermed en selvejende institution ejet af forældre. Et stærkt forældreengagement er en nødvendighed, for at små landsbyskoler hænger sammen.

Forældrene bidrager til undervisningen ved at støtte op om lærernes daglige arbejde, men de bidrager i høj grad også med andre ting. At skaffe nedløbsrør til en vandbane og mange andre småting er af stor betydning for lærerne. Desuden bruger vi indimellem forældre som vikarer i forbindelse med kurser el.lign. Hvis man har mulighed for at passe det ind i sit arbejde, så er det en unik mulighed for at få et indblik i sine børns skoleliv. Denne indsats er en balance. Forældrene skal jo ikke være en nødvendighed i afviklingen af undervisningen, men derimod være en kærkommen ekstra ressource indimellem.

Vores arrangementer er drevet af forældrene, hvor forårsmarkedet og festen om aftenen står som det største arrangement. Selv om der kommer en lille indtægt herfra, så har vores arrangementer især en uvurderlig social værdi. Det samme gælder ved julebasaren og fastelavn. Vores halvårlige teateropsætninger, som jo i princippet er en af hjørnestenene i skolens pædagogiske linje, ville være svære at afvikle uden scenesjakkets indsats. Endelig er der jo lejrskolen, hvor vi jo aldrig har manglet en hjælpende hånd.

Men der bliver gjort mange små mere eller mindre usynlige indsatser i skolens hverdag. Utroligt velfungerende er bagesjakket, som jo kan stille med de meste utrolige kager i tide og utide. Cirka to gange årligt er der arbejdsdag på skolen. Der bliver skolen udsat for en kæmpe kærlig krammer fra alle forældre der kalker, skruer, maler og pudser med højt humør og god energi.
Der er jo også tilsyn af brandanlæg, dialog med Regionen om en forsvunden olietank, kontaktforældreordningen og utroligt meget mere, som løfter skolen og børnehaven/vuggestuen i hverdagen.