Fortælling
4 gange om ugen samles alle fra 0.-7. kl. i salen og har morgensang og fortælling.
Alle børn skal have et solidt kendskab til Danmarks-, verdens- og kulturhistorien.
Vi ved at fortællingerne har en stor indflydelse på børns opfattelse af både kønsroller og de kulturelle roller. Historierne udvikler ikke bare børnenes læsefærdigheder; de overbringer værdier, overbevisninger, holdninger og sociale normer, som til gengæld former børnenes virkelighedsopfattelse. Altså børn lærer, hvordan de skal opføre sig, tænke og handle gennem de karakterer, som de møder gennem historierne. Gennem fortællingen udvider vi børnenes verdensbillede og nuancere deres selvforståelse.

Fortælleformen betyder også, at børnene allerede fra 0. klasse lærer at være stille i en forsamling, og de lærer at lytte.