I Rudme Friskoles Børnehave og Vuggestue leves livet i børnehøjde. Det betyder, at det er gennem børnenes øjne, at vores hverdag bliver skabt, og det er her, børnene kan opleve de store mysterier i det små. Har man opdaget, at de store børn plukker æbler i toppen af et træ, kan man som lille godt have brug for at få et trick eller to fra en voksen til, hvordan man selv skal sætte fødderne for, at nå de samme højder en dag. Børnekulturen understøttes og spirer frit, og de store børn hjælper og inspirerer de små, så fortællingen kan viderebringes.

Fri leg, fantasi og nysgerrighed
Vi understøtter børnenes nysgerrighed og selvstændige initiativer. Vi lægger vægt på børnenes egne initiativer og frie lege, men vi inspirerer også børnene med emner til leg. I børnehaven har vi enkelte fastlagte ugentlige aktiviteter i form af yoga, fælles morgensang med børnene fra friskolen og musikaktiviteter med en musiklærer fra friskolen. Vores hverdag bærer dog ikke præg af mange fastlagte aktiviteter, da vi forsøger at skabe plads til fleksibilitet og spontanitet. På den måde har vi mulighed for at følge børnenes egne initiativer og behov den pågældende dag, så vi fx. kan tage en tur ud i det blå på vores ladcykel, hvis vi på dagen vurderer, at det netop er dét, som børnene trænger til.

Fællesskab på tværs af aldre
Fællesskabstanken gennemsyrer både friskolen, børnehaven og vuggestuen. Hvert enkelt barn skal opleve at have sin egen plads og vigtige betydning for fællesskabet.  I det daglige kommer skolebørnene ofte forbi til en leg i frikvartererne, ligesom børnehavebørnene besøger friskolen i forbindelse med morgensamling, teater, udstillinger og andre arrangementer. Det betyder, at børnene leger sammen på tværs af aldre. Dét, at såvel børn som voksne kender alle, bidrager til en tryghed og en mere flydende overgang fra børnehave til skole.

Tryghed og omsorg er vores grundsten
Vi ser det som vores vigtigste opgave at skabe rum for, at børnene kan få opfyldt deres behov for tryghed og omsorg. Derfor bestræber vi os hver dag på at møde børnene i øjenhøjde med nærvær og empati og fokuserer på at skabe en god tilknytning til hvert enkelt barn. Den lille børnegruppe, den faste kerne af pædagogisk personale og vores hjemlige rammer understøtter vores muligheder for at skabe en tryg, genkendelig og sikker base for børnene, hvorfra verden nysgerrigt kan udforskes.

I vores hjemlige rammer bliver livet levet, som om man boede sammen med alle sine legekammerater.
Og hvem vil ikke gerne lege sig gennem livet?
Vi er fire ansatte i børnehaven. Alt vores personale er pædagogisk uddannet, og vi har en høj personalenormering.
Søren Fly Pedersen, daglig leder og pædagog
Annette Pihl, pædagog
Søren Ingemann Petersen, pædagog
Sofiya Shamanovska, pædagogmedhjælper
Mette Hansen, pædagogmedhjælper

Pædagogiske læreplaner 
Pædagogiske læreplaner dec. 2021

Pædagogiske læreplaner fra 2016 godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune:
Pædagogiske læreplaner okt. 2016.docx