Rudme Friskole er vores fælles skole.

Vi er omkring 35 familier, som driver skolen sammen. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, og forældrene er sammen med personalet og skolelederen selv med til at ansætte lærere og pædagoger. Bestyrelsen har ti tætpakkede bestyrelsesmøder om året, hvor vi sammen med skolens ansatte kommer meget tæt på skolens hverdag og overordnede drift. Tættere end man ville gøre i en bestyrelse på en større skole og umiddelbart meget, som normalt vil blive varetaget af en skoles administration. Det seneste år har bestyrelsen blandt andet arbejdet intenst med markedsføring og rekruttering til skolen, børnehaven og vuggestuen. Se link til bestyrelsens referater nederst på denne hjemmeside.

  • Formand: Anne Sofie Rasmussen (mor til Emma, Ida og Oliver)
  • Næstformand: Dagny Egelund (mor til Anker og Elma)
  • Kasserer: Viggo Aavang (far til Angus)
  • Medlem: Anne Marie Bergholdt (mor til Ida og Aya)
  • Medlem: Lars Baadegaard (far til Kalle)
  • Medlem: Vickie Borgstrøm (mor til Oliver)
  • Medlem: Arne Vingum (Skolekreds)
  • Børnehaverepræsentant: Anders Brixner (far til Liva og Sune)
  • Suppleant: Helle Lyngbak (mor til Ella Marie og Asta)
  • Suppleant: Charlotte Thyssen (mor til Emma)