Rudme Friskole er vores fælles skole. Vi er omkring 35 familier, som driver skolen sammen. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, og forældrene er sammen med personalet og skolelederen selv med til at ansætte lærere og pædagoger. Bestyrelsen har ti tætpakkede bestyrelsesmøder om året, hvor vi sammen med skolens ansatte kommer meget tæt på skolens hverdag og overordnede drift. Tættere end man ville gøre i en bestyrelse på en større skole og umiddelbart meget, som normalt vil blive varetaget af en skoles administration. Det seneste år har bestyrelsen blandt andet arbejdet intenst med markedsføring og rekruttering til skolen, børnehaven og vuggestuen. Læs eventuelt bestyrelsens referater her.
  • Formand: Anne Sofie Rasmussen (mor til Emma, Ida og Oliver) Tryk på billedet nederst;-)
  • Næstformand: Dagny Egelund (mor til Anker og Elma)
  • Kasserer: Anders Brixner (far til Liva og Sune)
  • Medlem: Anne Marie Bergholdt (mor til Ida og Aya)
  • Medlem: Anni Norddahl (mor til Agens og Esther)
  • Medlem: Vickie Borgstrøm (mor til Oliver)
  • Medlem: Stig Kjeldbjerg (Skolekreds)
  • BH/VG-repræsentant: Camilla Tønnesen (mor til Anna og Svend)
  • Suppleant: Charlotte Thyssen (mor til Emma, Ida og Astrid)
  • Suppleant: Matthew Kennedy (far til Ester, Sally og Clementine)