Rudme Friskole er vores fælles skole. Vi er omkring 35 familier, som driver skolen sammen. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for skolen, og forældrene er sammen med personalet og skolelederen selv med til at ansætte lærere og pædagoger. Bestyrelsen har ti tætpakkede bestyrelsesmøder om året, hvor vi sammen med skolens ansatte kommer meget tæt på skolens hverdag og overordnede drift. Tættere end man ville gøre i en bestyrelse på en større skole og umiddelbart meget, som normalt vil blive varetaget af en skoles administration. Det seneste år har bestyrelsen blandt andet arbejdet intenst med markedsføring og rekruttering til skolen, børnehaven og vuggestuen. Se link til bestyrelsens referater nederst på denne hjemmeside.
  • Michael Due Larsen, formand og far til Irmelin og Eyvind
  • Anne Sofie Rasmussen, næstformand og, mor til Emma, Ida og Oliver
  • Maria Holm Storm, valgt for børnehaven, mor til Ima og Elea
  • Peter Hougaard Christensen, far til Bine og Liva
  • Viggo Aavang, kasserer og far til  Angus
  • Martin Nevers, far til Albert
  • Arne Vingum, tidligere forældre
  • Line Gessø Hansen, mor til Alma
  • Lars Baadegaard, far til Kalle
  • Mette Birk, mor til Nanna og Noah