Annette er daglig leder af børnehave og vuggestue.

Søren er pædagog i børnehaven

Dea er pædagogmedhjælper

Personalet i børnehave og vuggestue arbejder tæt sammen med forældrerådet.