Søren Fly – Daglig leder

Annette P. – Pædagog


Søren – Pædagog


Mette – Pædagogmedhjælper


Sofiya – Pædagogmedhjælper


Maja – Pædagogmedhjælper


Annette N. – Pædagogmedhjælper

Forældresamarbejde
Vi sætter dialog og samarbejde forældre og personale imellem centralt. I den forbindelse værdsætter og efterstræber vi en åbenhed over for input, ideer og konstruktiv kritik.

Vi er et sted, som er kendetegnet ved en yderst engageret forældregruppe, der på forskellig vis bidrager til vores fælles sted. Det sker bl.a. gennem deltagelse i arbejdsdage, forældremøder, sociale arrangementer mv.

Desuden har vi et forældreråd, som fungerer som bindeleddet mellem forældregruppen og institutionen.