Det er bestyrelsens ønske at alle skal kunne have råd til at gå på Rudmes friskole, børnehave og vuggestue.

Skolepenge    
Skolepengene opkræves i 11 rater, men juli måned er betalingsfri
1. barn 1.025 kr./måned; 2. barn 512,50 kr./måned kr.; 3. barn gratis
Lejrskoleopsparing kr. 55 pr./måned/barn
Vi anvender iPad i undervisningen, som kan leases gennem skolen.

SFO
1. barn kr. 1012 kr. pr. md., 2. barn kr. 782 pr. md. 3. barn: gratis

Klubben er gratis

Førskole-SFO
Prisen for børn der starter i førskole-SFO er 1025 kr./måned. og her er SFO inkluderet.

Friplads
Har en familie med børn på skolen en trængt økonomi, kan der søges om et mindre tilskud fra Fordelingssekretariat for friskoler og private grundskoler.
Skulle en familie i forbindelse med arbejdsløshed, skilsmisse eller en anden uventet økonomisk ændring af familiens økonomi have svært ved at betale skolepengene, så har bestyrelsen mulighed for i en kortere eller længere periode at tildele friplads.
Man skal i så fald henvende sig til skolelederen eller formanden.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i måneden.