Rudme Friskoles Børnehave og Vuggestue en lille overskuelig børnehave med knap 20 børnehave- og vuggestuebørn og fire voksne. I vores børnehave lægger vi både vægt på børnenes eget initiativ og leg, men vi inspirerer også børnene med emner til leg. Børnene skal lære at lyttet til hinanden og de voksne for når vi har samling er fortælling og musik vigtig for os.

Børnehaven er indrettet i smedens hus og derfor er børnehaven indrette som et hyggeligt hjem og ikke som en institution. Vi laver mad til vuggestuebørnene, og børnehavebørnene har madpakker med. Om eftermiddagen har vi frugt. Hos os er sund fornuft vores pejlemærke, og vi tror på at forældre bedst selv ved hvad der skal i en sund vedsmagende madpakke, så den bliver spist med glæde.

Vi følger årstiden i skoven som vi bor lige op af. I vores årshjul indgår højtider og traditioner, som vi afstemmer med årets gang på skolen. Vi har i det hele taget et tæt samarbejde med skolen, og har tit skolebørn på besøg i børnehaven – det giver tryghed at alle kender hinanden.

Der er et tæt samarbejde med friskolen, når vi sender børn videre på deres færd i skolelivet. Vi synger sammen med skolebørnene til skolens fredagssang og vi bliver også inviteret over på skolen når der er teater, udstillinger og andre arrangementer.

Vores pædagogik er beskrevet i vores lærerplaner godkendes af Fåborg-Midtfyn Kommune.