Om institutionen

Rudme Friskoles Børnehave og Vuggestue er en lille overskuelig institution med omkring 30 børnehave- og vuggestuebørn og 7 voksne. Vi holder til i hyggelige og hjemlige rammer, beliggende tæt ved skov, og er beriget med naturlegeplads og tilhørende bålhytte.

Institutionen er tæt forbundet med Rudme Friskole, og således præger samme pædagogik og værdier hele stedet. I det daglige mødes børn og voksne på tværs af skole, børnehave og vuggestue. Ofte kommer skolebørnene forbi til en leg i frikvartererne, ligesom børnehavebørnene besøger friskolen i forbindelse med fredagssang, teater, udstillinger og andre arrangementer. Dét, at såvel børn som voksne kender alle, bidrager til en tryghed og en mere flydende overgang fra børnehave til skole.

Natur og udeliv
Børnene opholder sig så vidt muligt udenfor året rundt, enten på legepladsen eller i den omgivende natur. Her benyttes naturen som pædagogisk rum, hvor alle sanser bringes i spil. Vi ser, at udelivet har mange pædagogiske fordele; det giver rum og mulighed både for fysisk udfoldelse og kreativ fordybelse.

Vores naturlegeplads er indrettet, så den giver børnene rige muligheder for at smage og dufte samt klatre og boltre sig. Børnene nyder desuden at hjælpe til med at passe og vande planter og blomster på stedet.

Vores bålhytte danner ofte ramme om fælles aktiviteter, såsom historiefortælling, sanglege og bålmad, og fungerer som hyggeligt tilflugtssted i regnvejr.

Ture ud af huset
Børn og voksne tager ofte på ture til den nærliggende skov, bondegård eller bæk enten til fods eller på institutionens ladcykel. Vi benytter også kulturelle tilbud som fx biblioteket i Ringe by. Desuden besøger børnehavebørnene og personalet fra tid til anden børnene i deres hjem fx for at fejre fødselsdage.

Mad og måltider
Vuggestuebørnene får serveret alle måltider i institutionen, herunder frugt, grød og rugbrødsmadder. Børnehaven får serveret mad til formiddags- og eftermiddagsmåltider. Til frokost spiser børnehavebørnene deres egne medbragte madpakker. Vi serverer så vidt muligt økologisk mad i institutionen.