Som friskole bestemmer vi selv undervisningsformen. Kravet er at eleverne efter endt skolegang på Rudme Friskole, skal have samme faglige niveau som elever fra folkeskolen, men vi må godt nå længere.
Dansk er ofte emnearbejde og indeholder elementer fra historien.
Matematikundervisningen sigter først og fremmest mod forståelsen af faget; men der skal også læres tabeller, – ofte ved hjælp af leg og bevægelse.
I natur-teknik gør vi flittigt brug af naturen, som vi har lige uden for døren, med skovture, fuglestudier og lignende. Vi låner af og til fysiklokalet på Trunderup Friskole, så der er udfordringer til alle – også de store!
Allerede i 1. klasse starter undervisningen i engelsk, og fra 5. klasse står der tysk på skemaet.
Endvidere er de musiske fag og idræt en væsentlig del af elevernes hverdag.
I vinterhalvåret er der svømmeundervisning for 4.-7. Klasse. Vi lejer svømmehallen på Bernstorffsminde efterskole hver uge og kører i bus fra skolen.