Trivsel og digital dannelse.

God trivsel i klassen og på skolen er en afgørende forudsætning for børns læring og udvikling. Da vi er en lille skole, hvor alle kender hinanden, har vi de bedste muligheder for at skabe god trivsel for vores børn. På Rudme Friskole arbejder vi målrettet med at styrke børnenes trivsel, relationer og venskaber, bl.a. ved at systematisere trivselsarbejdet i klasserne og på skolen i det hele taget.

I løbet af året har vi har flere arrangementer, hvor børnene arbejder sammen. I efteråret tager hele skolen af sted på lejrskole, og i emneuger samt teaterperioder arbejder børnene sammen på tværs af klasser. Derudover har vi også familiegrupper, hvor børn fra alle klassetrin er sammen, ligesom børnene jævnligt arbejder sammen med deres skytsengel, som ofte er et stort og et lille barn, der arbejder i par. På denne måde sikrer vi trygheden i børnegruppen, og at alle børn kender hinanden på skolen.

I skoleåret 19/20 udarbejdes en egentlig undervisningsmiljøvurdering efter skabelonen udarbejdet af Dansk center for undervisningsmiljø.
Se skabelonen ved at trykke HER;-)

Digital dannelse og samværskultur på Rudme Friskole

Formål
Det er vores mål, at eleverne i takt med at de bliver ældre lærer at opbevare, håndtere og udnytte digitale medier og elektronisk udstyr på en ansvarlig, oplyst og frugtbar måde. Sådan at de selv og andre ikke belastes eller skades på hverken kort eller længere sigt. Digital dannelse er et fælles ansvar, som både involverer skolen, hjemmet og samfundet.

Baggrund
Teknologi fylder meget i det sociale rum og hvis ikke vi er meget opmærksomme, kan disse også have en uheldig virkning på fokus og koncentration i undervisningen og give inaktivitet i frikvarterer og SFO/klubtid.

Det er derfor hensigtsmæssigt at påvirke kulturen, så de positive faktorer styrkes, og de negative minimeres.

Digital dannelse er en teknologiforståelse, det handler om både demokrati og åndsfrihed. Det der kræves for at kunne udfolde sig og begå sig i det digitale samfund på en etisk, empatisk og social ansvarlig måde. Det er proces der udvikler færdigheder, viden og kompetencer hvor igennem eleverne formes til at være aktive, konstruktive reflekterende borgere i det digitale samfund.

Det absolut bedste ved at gå på Rudme Friskole er at opleve fællesskabet og de mange gode oplevelser, det giver at være en del af et stærkt fællesskab. Vi vil derfor arbejde målrettet på, at ingen elever isolerer sig i den digitale verden, men i stedet involverer sig i den fysiske verden. Vi opfordrer alle elever til at minimere brugen af elektronisk udstyr og i stedet søge samvær i den fysiske verden.

Dette holdningspapir danner baggrund for det fortsatte arbejde med den digitale dannelse og samværskultur på skolen og regler for brugen af elektronisk udstyr på skolen.

Bestyrelsen på Rudme Friskole marts 2019