Rudme Friskole (Institutionskode 473015.) drevet jf. lov om friskoler.

Børnehave og vuggestue drives efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune efter Dagtilbudsloven §20.
Vi er en demokratisk og meget transparent organisation. Her finder du alle formelle oplysninger mv.

Vedtægter for Rudme Friskole: vedtaegter-20125

Tillæg til vedtægter om børnehaven: bilag-til-rudme-friskoles-vedtaegt-integreret-institution

Forretningsorden for Rudme Friskole: Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole

Referater fra generalforsamling:

Pædagogiske læreplaner og tilsyn i børnehave og vuggestue:

Børnehave og Vuggestue (godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune oktober 2016):

Referater fra forældremøder i børnehave og vuggestue:

Referater fra 2022:

Referater fra 2021:

Referater fra 2020:

Referater fra 2019:

Referater fra 2018:

Referater fra bestyrelsesmøder:

Referater fra 2022

Referater fra 2021

Referater fra 2020:

Referater fra 2019:

Referater fra 2018:

Referater fra 2017:

Referater fra 2016:

Referater fra 2015: