I efteråret 2016 vil vi søsætte en ny arbejdsform med en temaforløb der i denne periode handler om Vikingetiden.

Temaundervisningen kommer til at strække sig over 4-6 uger, hvor 6 af skematimerne bliver omlagt til tematimer. For vores yngste bliver det 4 uger med temaforløb og for de ældste børn varer temaperioden 6 uger.  De sidste to uger bliver for de ældste brugt på at lave hver deres projektarbejde med Vikingetiden som overordnet emne.

Formålet med temaforløbet er at skabe en struktur i undervisningen, der giver børnene mulighed for at deres læring og faglighed bliver rodfæstet, nærværende og relevant for dem, og at der, gennem de tværfaglige temaforløb, skabes en større helhed og sammenhæng i undervisningen så man lærer bedre. Vi husker bedre de konkrete oplevelser end abstrakt viden, fordi det konkrete appellerer til flere sanser. Gennem det tværfaglige arbejde får vi derfor styrket og videreudviklet børnenes kreativitet, læring og faglighed. Alle klasser vil arbejde med det samme tema, men på forskellige niveauer.

Temaforløbet afsluttes med to hele temadage i begyndelsen af november hvor hele forløbet afrundes og præsenteres for forældre ved Åben Skole d. 3. november.

Her er det Erik den Røde der kiggede forbi da temaforløbet blev præsenteret på morgensang.