Rudme Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der tager afsæt i Grundtvigs tanker om livsoplysning og Kolds tanker om skolen. Vi vil gerne give det enkelte barn appetit på livet ved at pirre nysgerrigheden og evnen til at undres. Med Grundtvigs ord vil vi oplive barnet – samtidig med at vi giver børnene oplysning om det liv, det samfund og den kultur, vi er en del af. Sådan kan oplivning og oplysning gå hånd i hånd.
Vi åbner børnenes verden gennem historisk poetisk-undervisning. Skolen skal tale til børnenes fantasi, følelser og forstand. Med fortælling, sang og en kreativ tilgang til børnenes læring søger vi at stimulere børnenes lyst til at lære. Vi vil gerne give børnene indblik i og udsyn til verden – give dem mod til at møde verden med et åbent sind.
På Rudme Friskole har hvert enkelt barn sin plads og sin betydning for fællesskabet. Vi har morgensang med fortælling. Det giver børnene en opfattelse af at være en del af et fællesskab og en oplevelse af, at de er en del af en større sammenhæng. At de både er historisk skabte og historieskabende.
Vi støtter børnene i at indgå i udviklende relationer med både voksne og børn. Hvert barn har sit eget særpræg, og når vi respekterer dette, giver vi samtidig barnet frihed og ansvar. Frihed til at være sig selv og ansvar for, at andre får samme mulighed.
Vi søger balancen mellem børnenes behov for at lære i fællesskab, og deres behov for individuelt tilrettelagt undervisning. Hvert barn bliver mødt med interesse og respekt, men samtidig med krav og forventninger – både fagligt og socialt. Børn vokser af udfordringer, så vi tilstræber høj faglighed i både boglige, praktiske og musiske fag.
Fagene får først liv, når barnet og den voksne fordyber sig sammen – her skabes engagementet, nysgerrigheden og lysten til at lære.
På Rudme Friskole lægger vi vægt på at udvikle os og lære nyt. Børnene præsenteres for en mangfoldighed af undervisningsmetoder, der tager udgangspunkt i, at børn skal have mulighed for at lære med både krop og ånd.
Rudme Friskole er en vigtig institution i lokalsamfundet. Den fungerer som en demokratisk forening, der består af alle familierne og skolekredsen, dvs. tidligere forældre, bedsteforældre og andre, der ønsker tilknytning til skolen. Det betyder, at skolen er et nærværende og overskueligt fællesskab, der understøtter børnenes faglige og sociale udvikling.
Friskolen er et fælles ansvar, hvor børn, forældre og medarbejdere deltager i skolens liv. En deltagelse i et forpligtende fællesskab, der ruster børnene til aktivt medborgerskab i et demokratisk samfund.
“Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær” (Grundtvig, 1834)

Herunder ligger en del af de klummer skoleleder Pedro Martinez har skrevet. Måske de også siger lidt om hvem vi er:

Tro på det – december 2021

Efterårets smukke melankoli – oktober 2021

Er du min eller din? – september 2021

Forvent bedre og lev bedre – juli 2021

Mod til at fejle – juni 2021

At løfte med hjertet- april 2021

Så småt i gang igen, med hvad med de store?-februar 2021

Stor tak til dem i front og tak til Leif-januar 2021

Hokus pokus – Nærvær! – November 2020

Om forventninger, gaver og en mus i en kage – September 2020

Lad os få kalibreret det moralske kompas-august 2020

Du er ikke alene-juni 2020

Linedans kræver mod – Maj 2020

Taler der giver håb – Januar 2020

Størrelsen betyder altså noget..? – December 2019

Tiden står stille ved lysets hastighed-september 2019

Pas på det frie valg-juni 2019

Måske bliver vores generation den sidste, der efterlader øer af microplast i verdenshavene-april 2019

Om(valg): Børn skal trænes i at vælge-februar 2019