Til fastelavn er alle klædt ud, -børn såvel som voksne.

Vi slår katten af tønden, -børn såvel som voksne.

Vi spiser fastelavnsboller, -børn såvel som voksne.

Vi danser, -børn såvel som voksne.