Venskaber mellem forældre skaber venskaber mellem børn

Vi er 38 familier, som sammen har en skole med SFO, børnehave og vuggestue, og vi er dermed en selvejende institution ejet af forældre. Et stærkt forældreengagement er en nødvendighed, for at små landsbyskoler hænger sammen.

Forældrene bidrager til undervisningen ved at støtte op om lærernes daglige arbejde, men de bidrager i høj grad også med andre ting. At skaffe nedløbsrør til en vandbane og mange andre småting er af stor betydning for lærerne. Desuden bruger vi indimellem forældre som vikarer i forbindelse med kurser el.lign. Hvis man har mulighed for at passe det ind i sit arbejde, så er det en unik mulighed for at få et indblik i sine børns skoleliv. Denne indsats er en balance. Forældrene skal jo ikke være en nødvendighed i afviklingen af undervisningen, men derimod være en kærkommen ekstra ressource indimellem.

Vores arrangementer er drevet af forældrene, hvor forårsmarkedet og festen om aftenen står som det største arrangement. Selv om der kommer en lille indtægt herfra, så har vores arrangementer især en uvurderlig social værdi. Det samme gælder ved julebasaren og fastelavn. Vores halvårlige teateropsætninger, som jo i princippet er en af hjørnestenene i skolens pædagogiske linje, ville være svære at afvikle uden scenesjakkets indsats. Endelig er der jo lejrskolen, hvor vi jo aldrig har manglet en hjælpende hånd.

Men der bliver gjort mange små mere eller mindre usynlige indsatser i skolens hverdag. Utroligt velfungerende er bagesjakket, som jo kan stille med de meste utrolige kager i tide og utide. Cirka to gange årligt er der arbejdsdag på skolen. Der bliver skolen udsat for en kæmpe kærlig krammer fra alle forældre der kalker, skruer, maler og pudser med højt humør og god energi.
Der er jo også tilsyn af brandanlæg, dialog med Regionen om en forsvunden olietank, kontaktforældreordningen og utroligt meget mere, som løfter skolen og børnehaven/vuggestuen i hverdagen.

Udover de mange bidrag fra forældrene er skolen afhængige af et engageret og kvalificeret personale. Skolelederen gør derfor sit yderste for at skabe de bedste rammer for lærerne. Det sikre at undervisning og aktiviteter er af højeste kvalitet, for ligesom med børnene, virker de også bedst i et trygt og triveligt miljø med mange smil.

Her er personalet på Rudme Friskole og i SFO:

Anette Nørby er SFO – pædagog og meget populær blandt de mindste. Resten af os er bare ret vild med hende.
Ann Segel er souchef og lærer. Hun kan lære børn dansk, tysk og idræt og er en meget erfaren læsehest, der kan holde styr på et helt bibliotek hvis det skulle være.
Karen Birch – Skolens chefkok og
hjemkundskabsguru, elsker fortælling og krea-fag. Har vist været på skolen altid.
Julie Just Rex Christensen
Årspraktikant fra Lærerskolen
Meget afholdt pandekagebager og sproglærer.
Morten Juhl Lauritsen – lærer
Naturfagligt geni og matematik legeonkel.
Kan også alt muligt med computere, robotter og teater.
Annette Christensen
Indskolingslærer og natur tosse på den gode måde.
Kender de fleste dyr og planter – personligt.
Vibeke Lykke Sørensen
Kreativ billede- og keramikkunstner med
dansk, engelsk og matematik i ascendanten. Har altid været ældre end hun ser ud.