Børn skal være trygge blandt voksne og kammerater for at have ro til at lære. Rudme Friskole har fire grundpiller som vi vægter lige højt.
• Tryghed og fællesskab – små klassekvotienter og undervisning på tværs af klasser.
• Læring og træning – Tilegnelse af færdigheder i et differentieret undervisningsmiljø.
• Kreativitet med fokus – musik, teater, madlavning, formning, idræt og værkstedsfag på alle årgange på tværs af alder og klasser. 
• Det frie børneliv – ingen heldagsskole, men tilbud om SFO indtil 3. klasse, større børn er også velkomne til, at lege på skolen efter skoletid. 
De boglige fag kan være en udfordring for mange, men er man god til at tegne, bliver man også bedre til at regne.
Børn er kreative, og der er altid noget man er god til. Vi vægter de kreative fag højt. De kreative fag er vigtige i sig selv, men er der noget, man føler, at man er god til, smitter det af på de boglige fag.
Det mener vi – og vi fører det ud i livet i hverdagen. Vi har masser at musik, teater, madlavning, formning, idræt og værkstedsfag på alle årgange på tværs af alder og klasser.