Der er mulighed for at fortsætte sin skolegang i overbygningen.

Som overbygningselev på skolen er man i stor grad med til, at forme indholdet i sit eget og fremtidens skoletilbud i Rudme. Skolen er prøve og karakterfri – læs mere her.

Delelementerne er beskrevet herunder:

Elevsamtaler og samarbejde med forældrene.
I starten af skoleåret afholdes der individuelle elevsamtaler i overbygningen. Målet er at der udarbejdes en plan over hvilke udviklingsområder der skal fokuseres på.

Emneuge 1.
I september har skolen en fælles emneuge som vi kender fra tidligere år.

Lejrskole
I uge 41 deltager overbygningen med resten af skolen i den årlige lejrskoletur. Dette skoleår går lejrskolen til Herborg i Jylland.

Praktik
Ugen efter efterårsferien vil der være en uges praktik for elever i overbygningen. Den skal selvfølgelig planlægges før ferien og her regner vi med at trække på styrken i vores lokale netværk. Det er vores mål at eleverne finder et, for dem, relevant praktiksted der udover selve oplevelsen modner eleverne.

Åben skole og Julestue
I november vil de store elever indgå mere direkte i afholdelse af både vores åbent skole arrangement og i forberedelse og afholdelse af julebazaren. I løsningen af disse opgaver kan eleverne blive en betydelig brik i skolens ansigt udadtil og få et større ejerskab til en af skolens faste traditioner.

Fordybelsesuger
I december har overbygningen og mellemtrinnet, imens de mindre klasser laver teater, fordybelsesuger. I år er temaet avis, formidling og medier. Mellemtrinnets uger er endnu ikke planlagt.

Stjernefortællinger
I januar bliver det mobile planetarie, den store kikkert med fortælling og uendelige horisonter, omdrejningspunkt for nogle dage hvor store elever fra andre skoler inviteres til en uforglemmelig oplevelse med dramatik og fest. Overbygningen vil stå som værter og fortællere, og invitere de andre elever indenfor.

Udveksling
Det er vores plan at foranstalte mulighed for at enkelt elever eller grupper kan få mulighed for at deltage i et udvekslingsprogram i samarbejde med enten en skole i Tyskland, Spanien eller England. Dette bliver en forlængelse af vores sprogfag og skal medvirke til at eleverne får et tilhørsforhold til alderssvarende unge fra et andet land. Det er ikke sikkert at overbygningen fra de første år, når i mål med disse udvekslinger da skolen er afhængig af at finde midler gennem diverse fonde.

Projektperiode
Efter vinterferien starter et længere projektforløb op for de store elever. Projektets længde vil variere med klassetrinene og med de forventninger vi har til eleverne. Faglærere, forældre og mentorer bistå eleverne i udarbejdelse af et større projekt der afsluttes med en fremlæggelse. I forbindelse med dette kan det tænkes at endnu en praktikperiode etableres.

Emneuge 2
Skoleårets anden emneuge er den elevbestemte emneuge, hvor eleverne selv, på demokratisk vis, vælger ugens overemne. Lærerne planlægger derefter ugen derudfra.

Lejrskole
I midten af maj tager overbygningen til Bornholm.

Teaterperiode
De største elever står for skoleårets afsluttende teaterforestilling. Eleverne bliver involveret i processen som de kender det fra tidligere.

Tryk herunder for overbygningskalender.

Første halvår

Andet halvår