Som friskole bestemmer vi selv undervisningsformen. Kravet er at eleverne efter endt skolegang på Rudme Friskole, skal have samme faglige niveau som elever fra folkeskolen, men vi må godt nå længere.
Dansk og matematik er højt vægtet igennem hele skoleforløbet på Rudme Friskole.
Danskfaget er ofte emnearbejde og der arbejdes også med projektarbejdsformen med fremlæggelser og opgaveskrivning.
Matematikundervisningen sigter først og fremmest mod at skabe glæde og forståelsen af faget; men der skal også læres tabeller, – ofte ved hjælp af leg og bevægelse.
I natur-teknik gør vi flittigt brug af naturen, som vi har lige uden for døren, med skovture, fuglestudier og lignende. Vi låner af og til fysiklokalet på Trunderup Friskole, så der er udfordringer til alle – også de store!
Allerede i 1. klasse starter undervisningen i engelsk, og fra 5. klasse står der tysk på skemaet.
Endvidere er de musiske fag og idræt en væsentlig del af elevernes hverdag.
I vinterhalvåret er der svømmeundervisning for 4.-9. Klasse. Vi lejer svømmehallen på Bernstorffsminde efterskole hver uge og kører i bus fra skolen.

Rudme Friskole følger “Fælles Mål” i alle de obligatoriske fagområder. Derudover møder børnene igennem deres skoletid en række fag, der i udtryk og udførelse understøtter børnenes alsidige udvikling som mennesker. Eksempelvis afholder skolen intensive emneuger og teaterforløb for alle elever hvert år. Praktik perioder, projektarbejdsuger og brobygningsforløb for de store elever. Skolen er også, på alle klassetrin, engageret i kommunens aktiviteter med “Kulturel rygsæk”.
I perioder kan man støde på fag som Spansk, madlavning, drama, filosofi, horisont og kunst, filmværksted og design. Disse fag er primært i mellemtrin og overbygning og læses på blandede hold. Dvs. med elever fra forskellige årgange. Morgensang, fortælling og historie læses på alle trin igennem hele skoleforløbet.

UNDERVISNINGSPLANER:

Nedenstående link er til EMU, hvor man kan trykke sig hen til de forskellige fags beskrivelser og fælles mål.

Tryk her: EMU-Grundskole