Annette er daglig leder af børnehave og vuggestue.


Søren er pædagog i børnehaven


Mette er pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue


Sofiya er pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue


Maja er pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue


Annette N er pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue

Forældresamarbejde
Vi sætter dialog og samarbejde forældre og personale imellem centralt. I den forbindelse værdsætter og efterstræber vi en åbenhed over for input, ideer og konstruktiv kritik.

Vi er et sted, som er kendetegnet ved en yderst engageret forældregruppe, der på forskellig vis bidrager til vores fælles sted. Det sker bl.a. gennem deltagelse i arbejdsdage, forældremøder, sociale arrangementer mv.

Desuden har vi et forældreråd, som fungerer som bindeleddet mellem forældregruppen og institutionen.