Åbningstider
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 6.30-16.45. Fredag kl. 6.30-15.30.
Ved behov for andre åbningstider, er I velkomne til at tage kontakt, så snakker vi om, hvad der kan lade sig gøre.

Priser/tilskud
Børnehave: 2.012 kr. om måneden inklusiv frugtordning.
Vuggestue: 3.208 kr. om måneden inklusiv bleer og forplejning.
Der opkræves herudover et beløb på 30 kr. pr. måned til udflugter.
Man kan på lige fod med familier i andre kommunale institutioner modtage tilskud til friplads og søskenderabat.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i måneden.