Det er bestyrelsens ønske at alle skal kunne have råd til at gå på Rudmes friskole, børnehave og vuggestue.

Skolepenge    
Skolepengene opkræves i 11 rater. Juli måned er betalingsfri.
1. barn 1.068 kr./måned; 2. barn 534 kr./måned kr.; 3. barn gratis
Lejrskoleopsparing og klassekasse kr. 85 pr./måned/barn
Vi anvender Chromebooks i undervisningen, som kan leases gennem skolen.

SFO
1. barn kr. 1054 kr. pr. md., 2. barn kr. 824 kr. pr. md. 3. barn: gratis

Førskole-SFO
Prisen for børn der starter i førskole-SFO er 1068 kr./måned. og her er SFO inkluderet.

Ophold på skolen efter skoletid
Det er tilladt for børnene i 4. -9. klasse at opholde sig på skolen indtil SFO`en lukker. Så længe de selvfølgelig hjælper med at passe på de mindste børn og skaber hygge omkring sig.

Friplads
Har en familie med børn på skolen en trængt økonomi, kan der søges om et mindre tilskud fra Fordelingssekretariat for friskoler og private grundskoler.
Skulle en familie i forbindelse med arbejdsløshed, skilsmisse eller en anden uventet økonomisk ændring af familiens økonomi have svært ved at betale skolepengene, så har bestyrelsen mulighed for i en kortere eller længere periode at tildele friplads, eller indgå midlertidig aftale om nedsættelse af skolepenge.
Man skal i så fald henvende sig til skolelederen eller formanden.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i måneden.