Trivsel og digital dannelse.

God trivsel i klassen og på skolen er en afgørende forudsætning for børns læring og udvikling. Da vi er en lille skole, hvor alle kender hinanden, har vi de bedste muligheder for at skabe god trivsel for vores børn. På Rudme Friskole arbejder vi målrettet med at styrke børnenes trivsel, relationer og venskaber, bl.a. ved at systematisere trivselsarbejdet i klasserne og på skolen i det hele taget.

I løbet af året har vi har flere arrangementer, hvor børnene arbejder sammen. I efteråret tager hele skolen af sted på lejrskole, og i emneuger samt teaterperioder arbejder børnene sammen på tværs af klasser. Derudover har vi også familiegrupper, hvor børn fra alle klassetrin er sammen, ligesom børnene jævnligt arbejder sammen med deres skytsengel, som ofte er et stort og et lille barn, der arbejder i par. På denne måde sikrer vi trygheden i børnegruppen, og at alle børn kender hinanden på skolen.

I forårret 2020 gennemføre skolen en netbaseret trivselsmåling der også bruges i folkeskolerne. Den består af 40 spørgsmål og giver et bredt billede af skolens trivselstemperatur.

Skolen udarbejder som minimum, hvert tredie år en undervisningsmiljøvurdering. Den nedenstående er udarbejdet i februar 2020. Skolen bruger skabelonen udarbejdet af Dansk center for undervisningsmiljø.

Se UMV ved at trykke HER;-)

Antimobbestrategi

I følge loven skal alle skoler have en antimobbestrategi publiseret på skolens hjemmeside.
Det er selvfølgeligt fordi det er en meget alvorlig sag når børn, eller voksne for den sags skyld,  bliver udsat for mobning. Heldigvis er det ikke så kompliceret på et lille sted som vores, og derfor bliver hele snakken om en strategi let akademisk og kommer til at virke lidt tosset. Hele skolens fundament er bygget på trivsel og tryghed i samværet på skolen. Derfor har vi helt naturligt fuldt fokus på den enkelte elevs trivsel.
Hvis mobning defineres som vedvarende og gentagende chikanerier mod et enkelt offer, er det næsten umuligt at forestille sig vi rammes på den måde på Rudme Friskole. Derfor er strategien kort sagt at alle der bevidner eller oplever drillerier og mobberier, straks at tage fat i en voksen. Derefter løser vi de udfordringer, der måtte være enten i fællesskab på morgensamlingerne eller i et andet relevant forum.
Skolen har haft episoder på sociale medier, hvor drillerier og chikanerier har spillet en uhensigtsmæssig rolle. Denne form udspiller sig selvfølgeligt primært andre steder end i skolen og kan derfor være en sværere udfordring at komme rundt om. Både lærere, elever og forældre har derfor en tæt og vedvarende dialog og holder et ekstra vågent øje på de få individer, der erfaringsmæssigt kunne være sårbare for den slags problemer.
Sidste forår lavede bestyrelsen nedenstående holdningsskrivelse sammen med lærerne på skolen.

Digital dannelse og samværskultur på Rudme Friskole

Formål
Det er vores mål, at eleverne i takt med at de bliver ældre lærer at opbevare, håndtere og udnytte digitale medier og elektronisk udstyr på en ansvarlig, oplyst og frugtbar måde. Sådan at de selv og andre ikke belastes eller skades på hverken kort eller længere sigt. Digital dannelse er et fælles ansvar, som både involverer skolen, hjemmet og samfundet.

Baggrund
Teknologi fylder meget i det sociale rum og hvis ikke vi er meget opmærksomme, kan disse også have en uheldig virkning på fokus og koncentration i undervisningen og give inaktivitet i frikvarterer og SFO/klubtid.

Det er derfor hensigtsmæssigt at påvirke kulturen, så de positive faktorer styrkes, og de negative minimeres.

Digital dannelse er en teknologiforståelse, det handler om både demokrati og åndsfrihed. Det der kræves for at kunne udfolde sig og begå sig i det digitale samfund på en etisk, empatisk og social ansvarlig måde. Det er proces der udvikler færdigheder, viden og kompetencer hvor igennem eleverne formes til at være aktive, konstruktive reflekterende borgere i det digitale samfund.

Det absolut bedste ved at gå på Rudme Friskole er at opleve fællesskabet og de mange gode oplevelser, det giver at være en del af et stærkt fællesskab. Vi vil derfor arbejde målrettet på, at ingen elever isolerer sig i den digitale verden, men i stedet involverer sig i den fysiske verden. Vi opfordrer alle elever til at minimere brugen af elektronisk udstyr og i stedet søge samvær i den fysiske verden.

Dette holdningspapir danner baggrund for det fortsatte arbejde med den digitale dannelse og samværskultur på skolen og regler for brugen af elektronisk udstyr på skolen.

Bestyrelsen på Rudme Friskole marts 2019